lokacija.

lokacija.

VIBE festival se održava na prostoru Knežev arsenal u Kragujevcu, jedinstvenom vojno-industrijskom kompleksu u Evropi. Ova svojevrsna ambijentalna celina se sastoji od fabričkih zgrada i radionica sa kraja XIX i početka XX veka. Knežev arsenal je proglašen za kulturno dobro od velikog značaja 1979. godine. Industrijska arhitektura preuzeta je od Nemačke i Francuske i karakterišu je crvena opeka, drveni doksati i stepeništa, izlomljeni krovovi pod crepom i visoki dimnjaci koji čine skladnu celinu. Interesantno je da je u objektu Čaurnice (lokacija ORBITAL stage-a), 1884. godine zasijala prva električna sijalica u tadašnjoj Srbiji.
Atraktivnositi ove autentične lokacije doprinosi i činjenica da je Knežev arsenal ušuškan u neposrednoj blizini gradskog jezgra što omogućuje svim posetiocima festivala da za samo par minuta hoda iz centra grada stignu u festivalski kompleks.