LOKACIJA FESTIVALA

VIBE Festival se održava u Kragujevcu na prostoru Knežev arsenal – jedinstvenom industrijskom i arhitektonskom kompleksu u Srbiji i Evropi. Knežev arsenal se sastoji od fabričkih zgrada i radionica sa kraja XIX i početka XX veka, što dodatno pojačava energiju i doprinosi jedinstvenosti festivala.
Autentičnost najstarije srpske industrije sačuvana je u neposrednom gradskom jezgru i to predstavlja idealan položaj za konzerviranje i valorizaciju u kulturne, umetničke i turističke svrhe.
Industrijska arhitektura, karakteristična za izgradnju Kneževog arsenala, preuzeta je od Nemačke i Francuske. Karakterišu je crvena opeka, drveni doksati i stepeništa, izlomljeni krovovi pod crepom i visoki dimnjaci, koji čine skladnu celinu.

cover_vibe1

FOLLOW US

face 2 youtube 4